vrijdag 5 mei 2017

Wat is het verschil tussen een getal en een cijfer?

Cijfers: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 en 9
Getallen: 1199, 39, 1, 19.000.000, 89, e.d.
Een getal bestaat uit cijfers, net zoals een woord bestaat uit letters. 
Ik zou hetzelfde antwoord geven, maar het gaat mank bij het geven van een cijfer voor een proefwerk: dan is 10 ineens een cijfer en 7,5 ook!
Volgens Van Dale zijn er twee verschillende betekenissen van cijfer:

cij·fer (het ~, ~s)
  1. teken dat dient om in een bepaald stelsel een bepaald aantal voor te stellen
  2. in een getal uitgedrukte prestatie, maatstaf - punt
Hier ging het duidelijk om de eerste betekenis en niet om de tweede. Het lijkt me niet terecht deze twee betekenissen 'door elkaar' te gebruiken (die 'cijfers' van het getal waaruit het 'cijfer' bestaat zullen toch ook geen 'cijfers' zijn in de tweede betekenis...:-)

Ik neem aan dat je op de vraag 'geef een voorbeeld van een hyperbool' tijdens een wiskundeles het antwoord 'een zee van tranen' ook niet als antwoord zal accepteren.

Maar wel grappig, die cijfers bestaan uit getallen die weer uit cijfers bestaan... nooit bij stil gestaan. Is het u ook al eens opgevallen dat ruiten zelden de vorm van een ruit hebben (met uitzondering van vierkante ruiten dan)?