woensdag 24 mei 2017

Is het mogelijk Sierpinski te maken in Excel?

Het is inderdaad heel goed mogelijk een een driehoek van Sierpinski te maken in Excel. Op basis van Sierpinski heb ik in Excel de volgende figuur gemaakt:

q2904img1.gif

Eigenlijk is daarmee de vraag beantwoord,,,

woensdag 17 mei 2017

Effectiviteit van verpakkingen


  • 'Is er geen formule te bedenken voor de effectiviteit van verpakkingen?' 

Een kubus van 10 bij 10 bij 10 cm heeft een oppervlakte van 600 cm² en een inhoud van 1000 cm³. Maar wat is nu de verhouding tussen inhoud en oppervlakte? Je kunt moeilijk appels met peren gaan vergelijken. Ik had als afmetingen ook 1 bij 1 bij 1 dm kunnen nemen en dan krijg je toch een heel ander verhaal terwijl in werkelijkheid de verpakking even effectief is.

zaterdag 13 mei 2017

Ontmoetingskans

Jan en Piet willen elkaar morgen tussen 11.00 en 12.00 uur treffen op het station. Ze spreken af dat ze een kwartier op elkaar zullen wachten en dan weer vertrekken. Hoe groot is de kans dat ze elkaar treffen?

Eerst zelf proberen!:-)

dinsdag 9 mei 2017

Is 1!+2!+3!+...+99!+100! een kwadraat?

Volgens mij eindigt alleen 4!, 3! 2! en 1! niet op een nul.
Alle andere hebben hebben 5 en 2 als factor.
De som van 4! en 3! eindigt wel op een nul.
Dus de som van 1!+ .......+ n! (n>3) eindigt op 1!+2! = 3.
Een kwadraat dat eindigt op een 3? Lijkt me sterk...
Dus nee, 1!+2!+...+100! is geen kwadraat.

Is 1!+2!+3!+...+99!+100! een kwadraat?

vrijdag 5 mei 2017

Wat is het verschil tussen een getal en een cijfer?

Cijfers: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 en 9
Getallen: 1199, 39, 1, 19.000.000, 89, e.d.
Een getal bestaat uit cijfers, net zoals een woord bestaat uit letters. 
Ik zou hetzelfde antwoord geven, maar het gaat mank bij het geven van een cijfer voor een proefwerk: dan is 10 ineens een cijfer en 7,5 ook!
Volgens Van Dale zijn er twee verschillende betekenissen van cijfer:

cij·fer (het ~, ~s)
  1. teken dat dient om in een bepaald stelsel een bepaald aantal voor te stellen
  2. in een getal uitgedrukte prestatie, maatstaf - punt
Hier ging het duidelijk om de eerste betekenis en niet om de tweede. Het lijkt me niet terecht deze twee betekenissen 'door elkaar' te gebruiken (die 'cijfers' van het getal waaruit het 'cijfer' bestaat zullen toch ook geen 'cijfers' zijn in de tweede betekenis...:-)

Ik neem aan dat je op de vraag 'geef een voorbeeld van een hyperbool' tijdens een wiskundeles het antwoord 'een zee van tranen' ook niet als antwoord zal accepteren.

Maar wel grappig, die cijfers bestaan uit getallen die weer uit cijfers bestaan... nooit bij stil gestaan. Is het u ook al eens opgevallen dat ruiten zelden de vorm van een ruit hebben (met uitzondering van vierkante ruiten dan)?